+380 (68) 081 48 50

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG+380 (68) 081 48 50

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVGОФЕРТА

Публічна оферта ДОГОВІР Продаж білетів на культурно-зрелищні заходи (Публічна оферта ТОВ “Одіссей-2017”)1. ВИЗНАЧЕННЯ1. У цьому документі нижченаведені терміни використовуються однаково в одному множині (якщо інше не випливає зі змісту терміну і/або визначення) у наступних значеннях:1.1. «Агент» - ТОВ “Одіссей-2017”, уповноважене діяти на підставі укладених договорів з Принципалом з оформлення та продажу Квітків на Заході.1.2. «Ануляція» — видалення Квітків із Замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж у Системі. Замовлення, не оплачене в Період дії броні, анулюється автоматично після закінчення Періоду дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).1.3. «Квиток» — документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента на бланку ТОВ “Одіссей-2017”, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу та містить інформацію про найменування, дату, годину, місце проведення, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд та інше), вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового чи технічного характеру.1.4. «Електронний квиток» — документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу, що містить штрих-код, номер замовлення, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд та інше), вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового чи технічного характеру. Доступність послуги формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу та/або Агентом і залежить від можливості використання у місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду та/або можливості отримання Квитка безпосередньо у точці/точках продаж у місці проведення Заходу перед початком Заходу згідно з умовами цієї Оферти.1.5. «Бронь» — сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.1.6. «Період дії броні» — період години з моменту оформлення Замовлення до моменту вчинення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені до Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом усього .1.7. «Замовлення» — один або кілька Квітків на один Захід, обраних Покупцем із Системи та об'єднаних у Системі єдиним ідентифікаційним номером.1.8. «Захід» — культурно-зрелищний захід, у тому числі театральний спектакль, циркова вистава, концерт, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо спеціального документа — Квітка та/або Електронного квитка.1.9. «Організатор заходу» — юридична особа індивідуальний підприємець, яка має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів.1.10. «Оферта» — даний договір продажу квитків на культурно-зрелищні заходи (Публічна оферта ТОВ “Одіссей-2017”), опублікований за електронною адресою _______________ і/або доступний на вимогу покупця у точках продажу квитків.1.11. «Покупець» — фізична чи юридична особа, яка використовує послуги Агента з бронювання та оформлення Квітків на умовах дотримання цієї Оферти.1.12. «Одержувач квитка» — фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбання покупцем Квиток, а також та, що має право провести обмін Електронного квитка на Квиток відповідно до умов цієї Оферти.1.13. «Принципал» заходу — юридична особа чи індивідуальний підприємець, який доручає Агенту взяти на собі зобов’язання з продажу Квітків Покупцям.1.14. «Сервісний збір» — грошові кошти, що додатково стягуються з Покупця при реалізації Квітків за надані Агентом послуги бронювання та оформлення квитків, нерозривно пов'язані з процедурою продажу квитків за допомогою Системи Агента. Розмір Сервісного збору для шкірного Квитка становить певний відсоток від вартості послуги, зазначеної на квитку, традиційно — 10% (десять відсотків), але в окремих випадках може обчислюватися у розмірі, що індивідуально встановлений Агентом.1.15. "Система" - автоматизована інформаційна система ТОВ "Одіссей-2017" - програмний комплекс, призначений для бронювання Квітків, що складається з web-порталу zritel.com.ua та внутрішньоофісної системи автоматизації бізнес-процесів, що відповідає вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу ідентифікації, фіксування та збереження всіх операцій з Квитком (у тому числі Електронним квитком), а також забезпечує при заповненні бланка Квитка (у тому числі Електронного квитка) та випуску Квитка (у тому числі Електронного квитка) схоронність унікальних серії та номера квитка (у тому числі Електронного квитка).1.17. «Точка продажу» — каса та web-сайти в мережі Інтернет з продажу Квітків як Агента, так і Субагентів Агента.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2.1. Ця Оферта регламентує умови та порядок продажу Квітків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента та Покупця.2.2. Продаж Квітків Покупцеві, у тому числі Електронних квитків, проводитись виключно на умовах цієї Оферти і лише у разі повного та безоговоркового прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квітків, у тому числі Електронних квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, у тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її розумів та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку та на умовах, встановлених цією Офертою.2.4. При придбанні Квітків у Агента юридичною особою оплата Квітків проводиться юридичною особою лише за допомогою перерахування коштів на розрахунковий рахунок Агента на підставі виставленого Агентом рахунку.2.5. Агент має право вносити зміни до справжньої Оферти, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі до мережі Інтернет та в точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту "Оферти" означає акцепт "Оферти" з урахуванням внесених змін.2.6. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайт palladium.com.ua, так і в точках продажу, і не залежать від форми оплати.2.7. Агент має право розірвати Оферту будь-якої години без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останніх умов цієї Оферти та інших правил.2.8. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТІ3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з бронювання, оформлення, продажу та доставки (останнє — за додаткову плату, що стягується понад суму Сервісного збору) Квітків на Заходи в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою (далі за текстом — Послуги).3.2. Агент не несе відповідальності за дії Принципалу та/або Організатора заходу та/або третіх осіб з продажу Квітків, що діють від свого імені та/або від імені Принципалу або Організатора заходу, так само як і за організацію і факт проведення Заходу.3.3. Відповідно до положень Закону України ”Про захист персональних даних” № 2297–VI від 01.06.2010 р., Покупець признає і погоджується з наданням Агентові та/або Субагентові своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом у процесі оформлення Квітка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, статі, контактний номер телефону, місто, адреси доставки (у разі надання послуг з доставки Квітків) та адреси електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцю Послуг, зумовлених цією Офертою, в тому числі в цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються Агентом. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання даних персональних даних — безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені та згодні з Офертою.4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем та Агентом з купівлі-продажу Квітків. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.3 цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно та рівносильно укладенню листового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути упевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:• звернення до точки продажу та/або звернення до Інтернет-сайту Агента та/або Субагента, та/або дзвінок у Контактний центр Агента та/або Субагента;• вибір конкретного заходу та категорії Квитка/ів з наявних на момент звернення Покупця;• ознайомлення з умовами цієї Оферти;• ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Електронного квитоку, а за умови оформлення доставки Квитка/ів — адреси та години доставки.4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання Квитка: Квитка або Електронного квитка, проводити оплату для конкретного Заходу.4.5. Після вчинення оплати Замовлення Покупець або одержує Квиток самостійно в Точках продажу або шляхом оформлення його доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу на місці проведення Заходу.4.5.1. При замовленні Квитка за допомогою Інтернет-сайту або Контактного центру Агента та/або Субагента Покупцеві повідомляється (або надсилається SMS-повідомлення на контактний номер телефону та/або електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов'язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем та ім'ям, якщо подібне є) при отриманні квиток у Точці продажів або при отриманні Квитка при його доставці. При зверненні до точки продажу отримання Квітка проводитися на місці або здійснюється його доставка за вказаною Покупцем адресою. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що стосується доставки Квітків, розміщена на Сайті Агента www.palladium.com.ua, zritel.com.ua і є невід'ємною частиною цієї Оферти.4.5.2. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти Покупець може отримати Електронний квиток за допомогою його відправлення Агентом на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Відправлення Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем зобов'язання по повній оплаті вартості Електронного квитка та Сервісного збору (у разі стягування Сервісного збору).5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ5.1. Покупець має право здійснити оплату Квітків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на сайті Агента та/або Субагента, у Точках продажу та/або повідомляється у Контактному центрі Агента.5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи або у момент надходження грошових коштів до кас Точки продажу.5.3. У разі оплати Замовлення банківською карткою на web-сайті Агента та/або Субагента та Точках продажу Агента та/або Субагента Покупець зобов'язаний використовувати банківську картку, випущену на ім'я Покупця. Одночасно з цим касир у Точці продаж квитків має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця.5.4. Електронний квиток може бути получений Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Агента або Субагенту та оплати замовлення тільки за допомогою банківської картки або іншим безготівковим способом, інформація про який наведена на Інтернет-сайті Агента.5.5. Після оплати Замовлення згідно з п. 5.2 цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.5.6. При несплаті або частковій оплаті замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданим і анулюється.6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ6.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р., № 1023-ХІІ (зі змінами), та Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-зрелищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 07.07 .1999 р., № 452, повернення коштів за квитки на заходи проводитись Принципалом та/або Організатором тільки у випадках скасування (відміни) заходу або зміни складу артистів, години або місця проведення заходу. Принципал та/або Організатор повертає Покупцю лише Номінальну вартість квитка, повернення Сервісного збору та вартості Додаткових послуг Принципал не проводиться, так само як не підлягає поверненню вартість Доставки Квітків, якщо послуга Доставки була додатково замовлена Покупцем. Агент не несе жодної відповідальності за своєчасність та повноту повернення Принципалом грошових коштів Покупцям.6.2. У разі якщо Принципал та/або Організатор Заходу уповноважив Агента на здійснення повернення грошових коштів Покупцям, що придбали Квиток на відмінення, перенесення або зміну Захід, Покупець зобов'язується заповнити форму на головній сторінці сайту Агента у розділі Повернення кватків та надати згоду на обробку персональних коштів даних Покупця.6.3. Порядок повернення грошових коштів Покупцю згідно з пунктом 6.1. цієї Оферти:6.3.1. Повернення грошових коштів Покупцю в разі оплати Замовлення (Квітків) готівковими коштами відбувається після заповнення Покупцем форму за наступною посиланням платників податків (ІПН) особи, що звертається, а також копію документа, що підтверджує особу.6.3.2. Повернення грошових коштів Покупцю у разі оплати Замовлення (Квітків) безготівковим способом (банківською картою) відбувається після заповнення Покупцем форму за наступною посиланням реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, що звертається, а також копію документа, що підтверджує особу. Зарахування грошових коштів здійснюється автоматично на банківську картку, якою здійснювалась оплата Квітків.6.4. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажу або на Інтернет-сайті Агента, якщо дане місце повернення зазначено в офіційному листі Принципалу та/або Організатора Заходу згідно з пунктом 6.1. цієї Оферти. 6.5. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту звернення Покупця. 6.6. За поверненням коштів може звернутися лише Покупець, дані якого вказані у Замовленні, грошові кошти повертаються Покупцеві тільки за обов'язкового фактичного повернення Покупцем купленого квитка.7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН7.1. Покупець має право:7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити справку про ціну Квітків на Заході та сервісних послугах інших официальних квиткових операторів при ухваленні рішення про придбання Квітків у Агента.7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квітків, наявні категорії Квітків та іншу інформацію щодо Заходів, якою володіє Агент у межах своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, дзвінка до Контактного центру Агента та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайті Агента. При цьому Агент має право без пояснення причин відмовити Покупцеві у бронюванні та/або продажу Квітків.7.1.3. Обирати спосіб оплати Квітка із запропонованих Агентом на сайті та/або Точках продажу Агента. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.7.1.4. Надсилати відгуки про роботу Агента за контактами, зазначеними на сайті.7.1.5. За своїм вибором придбати Квиток або Електронний квиток на Захід, якщо можливість придбання Електронного квитка на такий Захід допускається Принципалом та/або Організатором Заходу та зазначена Агентом на Сайті Агента.7.1.6. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Агента до моменту здійснення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем усіх обов’язків Агента.7.2. Покупець зобов'язань:7.2.1. Детально ознайомитися зі всіма правилами купівлі Квітків та умовами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторон відповідно до цієї Оферти.7.2.2. При оформленні Замовлення необхідно надати вірну, точну та повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента за некоректно оформлене Покупцем з використанням Інтернет-сайту Агента Замовлення, оскільки сам не переконався у його коректності під час вчинення оформлення.7.2.3. Сплатити в повному обсязі вартість оформленого Замовлення перед тим, як оформлювати наступне Замовлення.7.2.4. У разі придбання Квітка за допомогою Інтернет-сайту Агента за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення без оформлення послуг з доставки, звернутися до Точки продажу Агента не пізніше дати проведення Заходу для отримання Квітка. У момент звернення щодо отримання Квітка повідомити ідентифікаційний номер Замовлення, а також пред'явити документ, що засвідчує особу Покупця або Одержувача Квітка. Подання документа необхідно для виключення можливих шахрайських операцій. У разі, якщо Покупець або Отримувач квитка не вчинив своєчасно обмін Електронного квитка на Квиток з причин, не залежних від Агента, Агент визнається тим, що належним чином виконав свої зобов'язання, передбачені цією Офертою. Покупець не має права пред'являти претензії Агенту у разі неотримання Квитка до дати проведення Заходу з причин, не залежних від Агента.7.3. Агент має право:7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними у цій Оферті.7.3.2. При відмові Покупця прийняти цю Оферту на викладених у ній умовах відмовити Покупцеві у продажу йому Квітка та надання Послуг.7.3.3. Анулювати Бронь та/або Замовлення Покупця, якщо Покупець має більше 2х (двох) неоплачених Бронь та/або Замовлень протягом 1 (одного) календарного місяця.7.3.4. Будь-коли виробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Агента, в тому числі Інтернет-сайту, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також для проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до сайту.7.3.5. Встановлювати та змінювати тарифи на свої послуги в односторонньому порядку та будь-якої години.7.3.6. Включати у вартість Замовлення та стягувати з Покупця Сервісний збір. Вартість доставки Квітків оплачується окремо.7.3.7. Вимагати від Покупця повну оплату Квитка або Електронного квитка перед тим, як здійснити продаж Квитка.7.3.8. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене у Період дії броні. Анульоване Замовлення не може бути поновлено для повторної оплати, крім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.7.3.9. При недотриманні Покупцем будь-якого пункту Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.7.4. Агент зобов'язань:7.4.1. Надавати Покупцю:• потрібну інформацію про конкретні заходи;• потрібну інформацію про дату, місце та годину повернення коштів за придбані Квитки у разі скасування/заміни/перенесення Заходу. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист Принципалу та/або Організатора заходу;• інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті та надає до Точки продажу та кас Агента.7.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не належать до оформлення Замовлення.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.8.2. Відповідальність Агента перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом (і/або Організатором) та Покупцем з метою продажу Квітків.8.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця та/або його суб'єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.8.4. Покупець приймає на собі всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями щодо допущення помилок та неточностей у наданих ним своїх особистих даних.8.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральний вред, понесені Покупцем внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання та використання Послуг.8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часте невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади та протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах.8.7. Агент не несе відповідальності за працездатність та/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем для звернення до Інтернет-сайту Агента, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитоку, полученого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.8.8. Усі претензії або позови, пов'язані з цією Офертою, повинні бути заявлені у письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ СТОСОВНО ЕЛЕКТРОННИХ КВИТКІВ9.1. При придбанні Електронного квиток Покупець у будь-якому випадку зобов'язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти, телефон, а також вказати свої прізвище та ім'я Одержувача Квітка (в окремих випадках паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами України та/ або Принципалу і/або Організатора). У разі ненадання такої інформації (дійсних адрес електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і Одержувача Квитка, паспортних даних), а також у разі надання неправдивої чи недійсної інформації, Агент вправі відмовити Покупцеві у придбанні Електронного квитоку.9.2. Покупець приймає і погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси.9.3. Електронний квиток відсилається Покупцеві на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про сплату вартості Електронного квитка та Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).9.4. Покупець зобов'язань самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку, встановленого цим пунктом, Покупець повною мірою несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність), у тому числі у разі відмови Принципалом/Організатором Заходу у проході на Захід. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, в разі порушення умов цього пункту, у зв'язку з тим, що Агент не є стороною за договором надання послуг, пов'язаних із проведенням Заходу.9.5. Покупець має право, якщо подібне допускається Принципалом та/або Організатором Заходу і на це вказано Агентом в момент оформлення Електронного квитоку на Інтернет-сайті Агента, при проході на Захід пред'явити Електронний квиток, що зберігається в пам'яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що таке пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу на місці проведення Заходу.9.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка доступ на Захід буде відкритий за тим квитком, який був пред'явлений першим.9.7. Володар електронного квитка, чиї персональні дані зафіксовані в Електронному квитку (Покупець або Отримувач квитка), за погодженням з Агентом має право звернутися до точки продажу Агента до початку проведення Заходу для отримання Квитка (замість Електронного квитка) на підставі документа, що засвідчує особу. У разі обміну Покупцем/Отримувачем квитка Електронного квитка на Квиток до дати або в день проведення Заходу, Покупець/Одержувач квитка втрачає право здійснити прохід на Захід за Електронним квитком. У такому разі прохід на Захід буде здійснюватися лише за Квітком.10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ10.1. Сперечки, що виникають під час виконання договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту у письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують пропоновані вимоги, на строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Агентом в строк не більше 10 (десяти) календарних днів.10.2. При неможливості досягнення згоди, що виникли, суперечки підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.10.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.11. ДІЇ11.1. Погоджуючись з цією Офертою, Покупець надає свої персональні дані, а також свою згоду на їх обробку.11.2. Метою обробки персональних даних є виконання умов цієї Оферти.11.3. Список персональних даних, на обробку яких Покупець дає свою згоду:• прізвище, ім'я, по батькові;• дата народження;• паспортні дані;• індивідуальний податковий номер.11.4. Перелік дій з персональними даними, на здійснення яких Покупець дає згоду: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: у документальній, електронній, в усній формах.11.5. З метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 Сторони мають право передавати отримані персональні дані, як у складі бази даних так і окремо, третім особам лише для виконання умов цієї Оферти та/або з дня надходження запиту від третьої особи (контролюючим органам), і що інша Сторона, в такому разі, не буде претендувати та мати право на будь-яке винагороду та іншого виду компенсації. Вказано згоду, надану Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. та діє безстроково та без обмежень щодо території дії12. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТІ12.1. .Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.
Реквізити юр.особи:
ТОВ «Одіссей-2017»
Юридична адреса:
65009, Одеська обл.м. Одеса, пляж «Аркадія», кафе «ІТАКА»
 
Поштова адреса:
65012, Одеська обл. м. Одеса. Італійський б-р, 4 клуб «Палладіум»
 
ІПН/КПП 41199095Р/р № UA933390500000026009001097998
Банк:ПАТ "КРИСТАЛБАНК", м.Київ МФО: 339050Тел. + 38 048 728-44-88